OceanOne

Bringing simplicity to
pipeline commissioning
with one subsea system.

Driven by aspiration to redefine industry standards – our groundbreaking achievement, SubComm, represents a paradigm shift within pipeline commissioning methodologies by seamlessly transporting the traditional topside commissioning systems subsea.

We continue to shape the future.

We continue to the future

At the forefront of technological advancements, our dedication to simplifying every facet of the commissioning lifecycle sets us apart. Through SubComm, we offer a transformative approach that not only meets but exceeds the demands of the industry, marking a significant leap forward in subsea commissioning practices. 

As pioneers in this domain, we continue to shape the future of subsea commissioning, consistently raising the bar for excellence.

Your go-to seamless commissioning system.

Experience the benefits of choosing OceanOne’s SubComm, a subsea commissioning system tailored to support your upcoming commissioning operations.

The system is designed to handle a wide variety of tasks – flooding, testing and chemical injection, to name a few. You can trust in an adaptable tool to meet the requirements of your operational needs.

Cool Number
0
Progress Bar
0%
Cool Number
0
Progress Bar
0%
Cool Number
0
Progress Bar
0%
Progress Bar
0%
Progress Bar
0%
Progress Bar
0%

Redefining industry standards

Envirex Group, founded in 2011, has continuously sought innovative solutions for the oil and gas industry. In 2023, OceanOne was established as the eighth company under Envirex Group, focusing on revolutionizing the pipeline commissioning industry.

With a team of industry-leading experts, OceanOne is committed to delivering superior solutions and services, setting new standards of quality in the subsea industry.

Our happy customers

«Vi har et veldig godt samarbeid med Witec AS hvor vi opplever å få god service,
høy kompetanse og god kvalitet på produktene vi kjøper.»

– Oceaneering

«Opplever dere som god og stabil leverandør.

Rask responstid, løsningsorienterte, får alltid svar på mine spørsmål.

Produktene leveres til ønsket tid. Om problemer med leveransen oppstår, så får vi beskjed om dette.»

 – Jonny Reime, Depro

«Opplever dere som god og stabil leverandør.

Rask responstid, løsningsorienterte, får alltid svar på mine spørsmål.

Produktene leveres til ønsket tid. Om problemer med leveransen oppstår, så får vi beskjed om dette.»

 – Jonny Reime, Depro

En komplett leverandør

Vi har stor dybde og bredde i vårt produktspekter. Hos Witec får du levert alt fra standardkomponenter til spesialtilpassende produkter for krevende forhold.

Vi gir råd og anbefalinger til hvilke komponenter og løsninger du bør velge, forenkler innkjøp, gir profesjonell veiledning i designprosessen og bistår med prototyping.

Profesjonell veiledning

Våre leverandører samarbeider tett med oss for å finne de beste, mest holdbare, effektive og økonomiske løsningene.

Trenger du tips eller råd? Kom innom for en hydraulikkprat og en kopp kaffe. Vi viser deg gjerne hva vi har av komponenter og hva vi kan hjelpe deg med. Vi har omfattende kompetanse og kan gi råd om hvilke komponenter og løsninger som passer best til dine behov.